یافتن محصولها و سرویس ها

رم 1 گیگ

رم : 1 گیگ
پورت : 1 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سی پی یو : 1 هسته
هارد : 20 گیگ ssd
نصب و کنترل پنل kvm

150,000ریال ماهانه
رم 2 گیگ

رم : 2 گیگ
پورت : 1 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سی پی یو : 1 هسته
هارد : 20 گیگ ssd
نصب و کنترل پنل kvm

200,000ریال ماهانه
رم 4 گیگ

رم : 4 گیگ
پورت : 1 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سی پی یو : 2 هسته
هارد : 20 گیگ ssd
نصب و کنترل پنل kvm

250,000ریال ماهانه
رم 8 گیگ

رم : 8 گیگ
پورت : 1 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سی پی یو : 4 هسته
هارد : 20 گیگ ssd
نصب و کنترل پنل kvm

450,000ریال ماهانه

ما را حمایت کنید